Guanyadors

Sub16:

1- Pedro Payeras (Balanguera)
2- Joan Canyelles (Balanguera)
3- Hugo Fernandez (Vuit Peons)

Sub14:

1- Quimey Vargas (Balanguera)
2- Diego Ubieto (Balanguera)
3- Mario Montoro (Balanguera)

Sub12:

1- Carlos Pascual (Balanguera)
2- Pablo Navarrete (Mallorca Isolani)
3- Daniel LLinas (Balanguera)


Sub10

1- Bernat Macias (Mallorca Isolani)
2- Damian Trujillo (Reis i Dames de Llevant)
3- Lluisa Feliu (Balanguera)


Entrega de premis el dia 28 de setembre a las seu de la Federació Balear (Palma Arena entrada per federacions) de 18 a 20 hores.