A l´hotel Esperanza Mar de Cala Bona.

Per als jugadors amb fitxa balear el preu de la inscripcío serà de 15 € per al tancat sub-2200 i pel torneig obert. Per al tancat per a norma MI serà gratuita sempre i quan el jugador estigui a la llista de candidats de la Federació Balear d´Escacs.

En el cas de voler allotjar-se a l´hotel el preu per als jugadors amb fitxa balear serà de 45 € tot incluit (4 estrelles).

TANCAT PER A NORMA DE MI

Del 09 al 15 de maig. El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons d´increment per cada jugada.

Horari:

1a ronda: Dia 09 a les 20:30 hores.

2a ronda: Dia 10 a las 20:30 hores.

3a ronda: Dia 11 a las 09:30 hores.

4a ronda: Dia 11 a les 20:30 hores.

5a ronda: Dia 12 a les 20:30 hores.

6a ronda: Dia 13 a les 20:30 hores.

7a ronda: Dia 14 a les 09:30 hores.

8a ronda: Dia 14 a las 20:30 hores.

9a ronda: Dia 15 a les 09:30 hores.


TANCAT PER A RATING sub-2200

Del 19 al 22 de maig. El ritme de joc serà de 60 minuts + 30 segons d´increment per cada jugada. Per a jugadors entre 2000 i 2200. Els jugadors de menys de 2000 també podran sol·licitar plaça en aquest grup però tindran preferència aquells que compleixin els requisits.

Horari:

1a ronda: Dia 12 a les 20:00 hores.

2a ronda: Dia 13 a las 16:30 hores.

3a ronda: Dia 13 a las 20:30 hores.

4a ronda: Dia 14 a les 16:30 hores.

5a ronda: Dia 14 a les 20:30 hores.

6a ronda: Dia 15 a les 10:00 hores.


OBERT PER A RATING sub-2000

Del 19 al 22 de maig. El ritme de joc serà de 60 minuts + 30 segons d´increment per cada jugada. Per a jugadors de menys de 2000.

Horari:

1a ronda: Dia 12 a les 20:00 hores.

2a ronda: Dia 13 a las 16:30 hores.

3a ronda: Dia 13 a las 20:30 hores.

4a ronda: Dia 14 a les 16:30 hores.

5a ronda: Dia 14 a les 20:30 hores.

6a ronda: Dia 15 a les 10:00 hores.

7a ronda: Dia 24 a les 09:30 hores.

En el supòsit que no hi ha hagi jugadors suficients per cobrir les places d´ambdós grups es ralitzarà un únic Open


Més informació i inscripcions al telèfon 667246104, al correu fbe@fbescacs.org i a la següent web

ORGANITZA: Federació Balear d´Escacs.

PATROCINA: Consell de Mallorca Departament d´Economia i Turisme, i Hotel Esperanza Mar.

DIRECCIÓ TÈCNICA: Chess Palma.